Connect with us

All News

เมื่อชีวิตต้องเจอกับวันที่แย่

วันนี้มีเรื่องราวดีๆ มาบอกถ้าได้ทำก็จะมีผลดีกับตัวของทุกท่านเองทั้งนั้น คือการแผ่เมตตา เป็นการกระทำที่มีทำกันมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะได้เห็นคุณประโยชน์มาหมาย การแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำได้มีจิตใจอ่อนโยนและเยือกเย็นลงได้ และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้น ถือเป็นทางนำให้โลกนั้นเกิดสันติสุขได้ และเมื่อตัวท่านเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้รับความสุขอย่างนั้นบ้าง จึงอยากได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่นบ้าง การแผ่เมตตาท่านบอกว่า การแผ่เมตตาให้ฝึกแผ่ให้ตนเองก่อน แล้วจึงค่อยแผ่ไปยังคนใกล้ชิดรอบข้าง ก่อนที่จะอุทิศบุญนั้นให้ตั้งสติ หายใจลึกๆ ยาวๆ นึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำมาเท่าที่เราจำได้ว่าเราได้ทำความดีอะไรมาบ้าง

ในชีวิตหนึ่งของมนุษย์เรานั้น สิ่งที่ทุกคนปรารถนาเป็นอย่างมากนั้นก็คือ ความสุขเพราะไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งไหนสิ่งที่เราหวังให้เกิดขึ้นตามมานั้นก็คือความสุข ถึงแม้ว่าความสุขของคนเราจะมีหน้าตา
และมาในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่าความสุขจะมาในรูปแบบไหน เชื่อเลยค่ะว่าทุกคนต้องเต็มใจรับมันอย่างแน่นอนขอให้คุณเข้าใจ เมื่อต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ย ากลำบากมันเป็นเวลาแห่งผลกรรมไม่ดีนั้นส่งผลมาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบัน และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามี
เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็น มหาบุญกุศลพิจารณาถึงเกิดแก่เจ็บฅายการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลย อุทิศแผ่เมตต าให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราไปเบียดเบียนเขาที่เรานึกได้ไม่ว่าจะเป็นใคร
สัตว์และเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาณที่เราไม่รู้ว่าทำเขามาหนักหนาในภพไหนก็ตาม เพื่อขออโหสิกรรมเขาและให้อโหสิกรรมต่อทุกคน สัตว์ที่มาทำเราไม่ว่าเรื่องใด

ไม่ใช่ปีชง ไม่ใช่ดวงดาวเคลื่อนย้ายไม่ใช่ราหูทับซ้อนอะไรทั้งนั้น มาจากเหตุจากการกระทำของเราล้วนที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรเอาไว้เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่สร้างบุญง่าย ด้วยการแผ่เมตตา
เริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช่เงินทำสมาธิให้นิ่งสบายเสียก่อนสมาทานศีล 5 และสวดมนต์หลังจากสวดมนต์แล้วให้ทำสมาธิต่อให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงใน ชีวิตที่เราจะได้รู้จักกฏแห่งกรรมอย่างแท้จริงและได้ตื่น ได้เข้าใจว่าเราต้องเร่งพัฒนาคนเองให้อยู่ในกรรมดีมากขึ้น

บทแผ่เมตตาให้กับตัวเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข) อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์) อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร) อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง) สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

บทแผ่เมตตาไปสู่ผู่อื่น
สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

บทแผ่เมตตาทั่วไป
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

More in All News